Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
  • L'Ajuntament de Manresa suspèn l'homologació a l'empresa de serveis a domicili acusada de frau a la Seguretat Social >

L'Ajuntament de Manresa suspèn l'homologació a l'empresa de serveis a domicili acusada de frau a la Seguretat Social

09/10/2019

L’Ajuntament de Manresa ha suspès cautelarment l’homologació de l’empresa Solubages SL per prestar el servei d’atenció a domicili Xec Servei, després que Inspecció de Treball denunciés a la Fiscalia que aquesta empresa tenia 52 persones treballadores sense estar donades d’alta a la Seguretat Social. Monserveis era una de les quatre empreses amb les quals l’Ajuntament té un conveni per al Xec Servei, un programa pel qual el consistori ofereix descomptes directes a persones usuàries de serveis d’atenció domiciliària. Ahir mateix, l’Ajuntament va informar les persones usuàries que retirava l’homolgació a Monserveis i que podien requerir els serveis de les altres tres empreses homologades.


L’Ajuntament de Manresa té signats quatre convenis amb empreses per a la prestació de serveis de proximitat a través del programa Xec Servei. Una d’aquestes empreses és Solubages SL, que opera amb el nom comercial de Monserveis. Ahir es va fer públic que Inspecció de Treball de la Generalitat ha denunciat aquesta empresa a la fiscalia per tenir 52 persones sense estar donades d’alta a la Seguretat Social.

 

Ahir mateix al matí, l’Ajuntament de Manresa va decidir suspendre cautelarment l’homolgació d’aquesta empresa per prestar serveis del programa Xec Servei de manera automàtica, i li atorga un termini de deu dies d’audiència per presentar al·legacions. Posteriorment, si escau, procedirà a la rescissió definitiva del conveni. Així doncs, aquesta empresa presumpta responsable de pràctiques manifestament rebutjables ja ha deixat d’entrar a casa de persones beneficiàries del servei.

 

A més, s’estudiarà la possibilitat d’imposar una sanció a l’empresa per haver participat al programa incomplint els requisits establerts per participar-hi.

 

L’Ajuntament va informar ahir mateix els responsables de l’empresa de la suspensió de l’homologació, i va informar de la situació les persones usuàries, que poden accedir als serveis de qualsevol de les altres tres empreses prestadores.


Incompliment dels codis ètics

 

El 2018 es va aprovar la revisió del programa Xec Servei ofert per l’Ajuntament. En aquesta revisió, a banda de fer ajustaments al catàleg de serveis, es va posar èmfasi a singularitzar empreses amb sensibilitat envers els valors públics i els principis ètics i socials, així com envers les persones que composen les seves plantilles.

 

Com en la resta de convenis que subscriu l’administració amb empreses de l’àmbit privat, el programa preveu que aquets prestadors de serveis adoptin una carta de compromisos (anomenada Declaració Responsable) que recull les seves responsabilitats laborals i també un compromís ètic i codis de conducta. En cas d’incompliment manifest d’aquests codis per part de les empreses que presten servei, l’Ajuntament té la potestat de trencar la seva vinculació de manera immediata.

 

L’Ajuntament va signar l’abril passat convenis de col·laboració amb Solubages SL i quatre empreses més, per a la prestació del Xec Servei. La major part de les tasques que duia a terme Monservei eren de neteja a la llar.


Un programa per donar suport a l’atenció a domicili a persones amb dependència

 

El programa de prestació de serveis de proximitat a Manresa mitjançant el xec servei consisteix en una subvenció concedida pels Serveis Socials de  l’Ajuntament de Manresa per reduir el preu a pagar pel consum de serveis  d’atenció domiciliària a gent gran o infants; ajudes al desplaçament de persones amb dificultats; manteniment de la llar, compra, àpats i cura de la roba; petits treballs de reparació, neteja i manteniment de l'habitatge; fisioteràpia; podologia, o logopèdia.

 

Aquest servei va dirigit a totes les persones amb dependència que poden satisfer el pagament d’un part del servei però no poden assumir-ne la totalitat i que, per aquest motiu,  necessiten algun tipus d’ajut econòmic al consum, sempre que compleixin els requisits establerts en el programa.

 

L’ajut es materialitza amb l’atorgament d’una subvenció al consum als usuaris, que es paga en forma de quantitat fixa a l’entitat subministradora escollida pel mateix usuari entre les entitats col·laboradores per a la prestació del servei.

 

S’estableixen dues modalitats de xec, de 4,5 € i 7 euros. Cada usuari en pot rebre fins a 100 xecs  anualment, i en casos excepcionals degudament acreditats 150 xecs. S’estableix un barem d’accés a aquests ajuts, segons la tarifació social, i s’estableix el màxim de renda per persona a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, aquest es determina tenint en compte els ingressos totals de la unitat de convivència .

 

El xec s’adreça prioritàriament als següents col·lectius, les circumstàncies dels quals seran degudament valorades pels serveis socials municipals:

-Les persones majors de 65 anys que visquin soles o acompanyades d’una altra persona d’avançada edat.

-Les persones amb una valoració de la seva discapacitat que superi el 67%.

-Persones amb grau de dependència.

-Famílies amb especials dificultats a causa de problemes de salut, que presentin una situació de crisi, canvi o esgotament.

 

El programa també tracta d’incentivar, a través de al col·laboració públic-privat, el desenvolupament de la responsabilitat social de les empreses prestadores de serveis de proximitat, alhora que fomentar l’ocupació en aquest sector de serveis.

 

Poden accedir a aquest servei qualsevol persona física (autònom/a) o entitat que ofereixi els següents serveis d’atenció a la llar i que estiguin prèviament homologades.

Fundació Turisme i Fires de Manresa - C/ Castelladral 5-7. Palau Firal Ap. 559 - +34 93 877 63 13 - fira@firamanresa.com