Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Criteris d'admissió

Criteris d'admissió per assistir com a expositor a la Fira ECOVIURE:

Productes agroalimentaris ecològics

En general, producte identificat amb una marca de conformitat d'acord amb un sistema de control i certificació (oficial o reconegut oficialment) basat en el reglament CE 2092/91.

Productes en conversió a la producció agrària ecològica, que disposin del corresponent aval.

Productes certificats per una entitat de control autoritzada i certificació acreditada amb la norma EN 45011 o per IOAS (p.e. : IFOAM).

NOTA: S'han d'adjuntar fotocòpies dels avals corresponents.

Matèries per a la producció agrària ecològica

Es podran exposar els serveis i productes de suport a la producció ecològica i comercialització que s'adiguin al Reglament CEE 2092/91.

Es sobreentén que les empreses que també comercialitzin productes no admesos en la producció agrària ecològica, només podran exposar aquells productes que si ho siguin.

Higiene i cosmètica natural

Tenir qualsevol dels certificats vigents. En cas contrari, seguir els criteris mínims.

Criteris mínims:

C1.En general:

Declaració completa dels ingredients

Declaració de la data de caducitat/ data de conservació mínima segons l' INCI

Encens únicament d'ingredients naturals i olis purs naturals,sense aditius artificials ni aglutinants

Sense experimentació, en animals, del producte final

Únicament olis essencials purs naturals obtinguts sota pressió en fred o destil•lats amb vapor d'aigua

C2.Ingredients:

Sense amines aromàtiques sintètiques

Sense formadors complexs d'EDTA, sense formaldehid ni separadors de formaldehid

Sense combinacions sintètiques d'almesc

Sense combinacions halogeneorgàniques

Criteris positius: (criteris addicionals de valoració que no són, però, una condició d'admissió)

Quasi totes les materies primeres són de cultiu biològic

Control del producte final fet per un institut de residus de productes antiparasitaris

Sense substàncies oloroses, saboroses o colorants sintètics

Sense sistema de gas propel•lent

Sense conservants sintètics

Sense materials obtinguts d'animals morts, excepte la cotxinilla com a colorant

Sense fosfats orgànics o inorgànics de més de 0,3% (referit al fósfor)

Sense filtre ultravioleta amb potencial al•lèrgic

Tèxtil

Criteris mínims

D1.Material utilitzat

Sense materials sintètics, sense fils extrudits (viscosa); només utilització de fibres naturals

Sense barreja de fibres naturals amb sintètiques (excepte Lycra, fins un 3%)

Sense fibres reciclades, excepte de tèxtils naturals

Sense tanques de cremalleres de metall o d'aliatges galvanitzats, cromats o de níquel

D2.Cultiu de fibra de plantes

Sense ús de defoliants (cotó) ni de clorur de sal (com a ajuda en la collita)

Sense ús de pesticides organo-clorats

D3.Elaboració

Sense procedimets tipogràfics corrosius o amb benzina

Sense blanquejar amb clor

Sense ús de colorants AZO i de colorants amb metalls pesants

D4.Equip i producte final

Sense equip de protecció contra taques d'equips hidròfobs i hidròfils

Sense formaldehids en el producte final (<30 mg / kg)

Concentració de pesticides (suma) per sota d'1 mg / kg en el producte final i en la roba de nadó per sota de 0,5 mg / kg

Criteris positius: (criteris addicionals de valoració, que no són, però, una condició d'admisió)

Accesoris de materials naturals (el llautó i el coure, són permesos)

Reciclatge garantit de substàncies químiques restants dins dels sistemes tancats

Sense plastificants en el producte final

Fibres de cultiu ecològic o de cria ecológica

Construcció sostenible i energies renovables

Els expositors podran ser fabricants, comercials, instal•ladors i altres professionals del sector de la construcció i les energies que treballin amb materials, sistemes i energies, la producció o utilització dels quals no comporti un consum de recursos no renovables o una producció de contaminants.

Qualsevol empresa que vulgui exposar haurà d'enumerar els motius pels quals considera que els seus productes o serveis compleixen criteris de sostenibilitat (S'entén per desenvolupament sostenible el que satisfà les necessitats de les generacions actuals sense hipotecar la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats. Bruntland, 1987).

Per a més detall es pot consultar a la web del col•legi d'aparelladors de Barcelona, en la seva secció de Medi Ambient (www.apabcn.es/sostenible/catala/conceptes.htm) o la publicació de l'Institut Cerdà: Guia de l'Edificació Sostenible.

En cas de dubte, una comissió formada per representants de diferents col•legis de professionals i entitats dels sector, decidirà, basant-se en els criteris d'acceptació, l'admissió o no de l'empresa expositora.

* Per qualsevol dubte o aclariment, trucar a Fira Manresa al 93 877 63 13.
Fundació Turisme i Fires de Manresa - C/ Castelladral 5-7. Palau Firal Ap. 559 - +34 93 877 63 13 - fira@firamanresa.com